Aviso legal

Ferretería Veiga é unha tenda virtual de Ferretería Veiga S.L.
Domicilio Social: Rúa Ourense 78 baixo. 27004 Lugo
CIF / NIF: B27033463
Teléfono: +34982215647
Fax: +34982265177
e-mail: info@ferreteriaveiga.com
Inscrita no Rexistro Mercantil de Lugo, folio 101, tomo 99, libro 35, folla 1742, inscrición 1ª
Nome de dominio: ferreteriaveiga.es & ferreteriaveiga.com

Obxecto

O prestador, responsábel do sitio web, pon a disposición dos usuarios o presente documento co que pretende dar cumprimento ás obrigas dispostas na Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico (LSSI-CE), así como informar a todos os usuarios do sitio web respecto a cales son as condicións de uso do sitio web.

Toda persoa que acceda a este sitio web asume o papel de usuario, comprometéndose a observar e cumprir rigorosamente as disposicións aquí expostas, así como calquer outra disposición legal que for de aplicación.

O prestador resérvase o dereito a modificar calquer tipo de información que puder aparecer no sitio web, sen que exista obriga de avisar con anticipación nen por en coñecemento dos usuarios ditas obrigas, entendéndose como suficiente a publicación no sitio web do prestador.

Responsabilidade

O prestador exímese de calquer tipo de responsabilidade derivada da información publicada no seu sitio web en caso de que esta información fose manipulada ou introducida por un terceiro alleo ao mesmo.

O sitio web do prestador pode utilizar cookies (pequenos arquivos de información que o servidor envía ao computador de quen accede á páxina) para levar a cabo determinadas funcións que son consideradas imprescindíbeis para o correcto funcionamiento e visualización do sitio. As cookies utilizadas no sitio web teñen, en todo caso, carácter temporal coa única finalidade de facer máis eficaz a súa transmisión ulterior e desaparecen ao rematar a sesión do usuario. En ningún caso se utilizarán as cookies para recoller información de carácter personal.

Desde o sitio web do cliente é posible que se redirixa a contidos de terceiros sitios web. Dado que o prestador non pode controlar sempre os contidos introducidos polos terceiros nos seus sitios web, este non asume nengún tipo de responsabilidade a respeito de ditos contidos. En todo caso, o prestador manifesta que procederá á retirada inmediata de calquer contido que puder contravir a lexislación nacional ou internacional, a moral ou a orde pública, procedendo á retirada inmediata da redirección a dito sitio web, poñendo en coñecemento das autoridades competentes o contido en cuestión.

O prestador non se fai responsable da información e contidos almacenados, a título enunciativo pero non limitativo, en foros, chats, xeradores de blogs, comentarios, redes sociais ou calquer outro medio que permita a terceiros publicar contidos de forma independente na página web do prestador. Non obstante e en cumprimento do disposto no art. 11 e 16 da LSSI-CE, o prestador ponse a disposición de todos os usuarios, autoridades e forzas de seguridade, e colaborando de forma activa na retirada ou no seu caso bloqueo de todos aqueles contidos que puidesen afectar ou contravir a lexislación nacional, ou internacional, dereitos de terceiros ou a moral e a orde pública. En caso de que o usuario considere que existe no sitio web algún contido que puider ser susceptíbel desta clasificación, prégase o notifique de forma inmediata ao administrador do sitio web.

Este sitio web foi revisado e probado para que funcione correctamente. En principio, pode garantirse o correcto funcionamiento os 365 días do año, 24 horas ao día. No obstante, o prestador no descarta a posibilidade de que existan certos erros de programación, ou que acontezan causas de forza maior, catástrofes naturais, folgas, ou circunstancias semellantes que fagan imposíbel o acceso á páxina web.

Protección de datos persoais

O prestador comprométese a cumprir a normativa española de protección de datos de carácter persoal, e garante o cumprimento íntegro das obrigas dispostas, así como a implementación das medidas de seguridade dispostas no art. 9 da Lei 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD) e no Regulamento de Desenvolvemento da LOPD.

O prestador pon a disposición dos usuarios a Política de Intimidade da entidade informando aos usuarios respecto dos seguintes aspectos:

Ferretería Veiga, S.L. é a responsábel do tratamento dos datos personais e bancarios necesarios para o correcto funcionamiento da tenda virtual Ferretería Veiga. Os datos que nos facilite serán almacenados nun ficheiro ao único efecto de prestar os servizos de información e venda de produtos de ferretería. Para o exercicio dos seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e ou oposición dos seus datos de carácter persoal deberá dirixirse ao enderezo arriba indicado.

Propiedade intelectual e industrial

O sitio web, que inclúe a título enunciativo pero non limitativo a súa programación, edición, compilación e demáis elementos necesarios para o seu funcionamento, os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos son propiedade do prestador ou no seu caso dispón de licenza ou autorización expresa por parte dos autores. Todos os contidos do sitio web se atopan debidamente protexidos pola normativa de propiedade intelectual e industrial, así como inscritos nos rexistros públicos correspondentes.

Independentemente da finalidade para a que fosen destinados, a reprodución total ou parcial, uso, explotación, distribución e comercialización, require en todo caso da autorización escrita previa por parte do prestador. Calquer uso que non fose autorizado previamente por parte do prestador será considerado un incumprimento grave dos dereitos de propiedadeintelectual ou industrial dol autor.

Os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos alleos ao prestador e que puidesen aparecer no sitio web, pertencen aos seus respectivos propietarios, sendo eles mesmos responsábeis de calquer controversia que puider suscitarse respecto dos mesmos. En todo caso, o prestador conta coa autorización expresa e previa por parte dos mesmos.

O prestador recoñece a favor dos seus titulares os correspondentes dereitos de propiedade industrial e intelectual, e a súa soa mención ou aparición no sitio web non implican a existencia de dereitos nin responsabilidade algunha do prestador sobre os mesmos, nin tampouco respaldo, patrocinio ou recomendación por parte do mesmo.

Para realizar calquer tipo de observación respecto a posíbeis incumprimentos dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial, así como sobre calquer dos contidos do sitio web, puede facelo a través do seguinte correo electrónico: info@ferreteriaveiga.com.

Lei aplicábel e xurisdición

Para resolver calquer controversia ou cuestión relacionada co presente sitio web ou as actividades nel desenvolvidas, será de aplicación la lexislación española, á que se someten expresamente as partes, sendo competentes para a resolución de todos os conflitos derivados ou relacionados co seu uso os Xulgados e Tribunais de Lugo.

Cookies

Os navegadores permiten aos usuarios eliminar cookies de forma manual.

Para máis información sobre as cookies podes premer no seguinte enlace

Esta tenda pídelle que acepte cookies con fins de rendemento, redes sociais e publicidade. As cookies publicitarias e as redes sociais de terceiros úsanse para ofrecerche funcións de redes sociais e anuncios personalizados. Aceptas estas cookies e o tratamento dos datos persoais implicados?

Necessary cookies
Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.
Cookie name Provider Purpose Expiry
laravel_session www.ferreteriaveiga.com Cookie used to identify a session instance for the user. 1 day
PHP_SESSID www.ferreteriaveiga.com This cookie is native to PHP and enables websites to store serialised state data. It is used to establish a user session and to pass state data via a temporary cookie, which is commonly referred to as a session cookie. Session
PrestaShop-# www.ferreteriaveiga.com This cookie helps keep user sessions open while they are visiting a website, and help them make orders and many more operations such as: cookie add date, selected language, used currency, last product category visited, last seen products, client identification, name, first name, encrypted password, email linked to the account, shopping cart identification. 480 hours
rc::a Google This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website. Persistent
rc::c Google This cookie is used to distinguish between humans and bots. Persistent
Marketing cookies
Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.
Performance cookies
Cookies used specifically for gathering data on how visitors use a website, which pages of a website are visited most often, or if they get error messages on web pages. These cookies monitor only the performance of the site as the user interacts with it. These cookies don’t collect identifiable information on visitors, which means all the data collected is anonymous and only used to improve the functionality of a website.
Statistic cookies
Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.
Cookie name Provider Purpose Expiry
collect Google It is used to send data to Google Analytics about the visitor's device and its behavior. Track the visitor across devices and marketing channels. Session
r/collect Google It is used to send data to Google Analytics about the visitor's device and its behavior. Track the visitor across devices and marketing channels. Session
_ga Google Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. 2 years
_gat Google Used by Google Analytics to throttle request rate 1 day
_gd# Google This is a Google Analytics Session cookie used to generate statistical data on how you use the website which is removed when you quit your browser. Session
_gid Google Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. 1 day
Content not available